Archive for category cuzism

1 martie 1936. Ciocniri violente între cuziști și țărăniști

PNC vs PNȚ

București, 1 martie 1936. Violențe între membrii Partidului Național Creștin și cei ai Partidului Național Țărănesc.

Anunțuri

Lasă un comentariu

14 iulie 1935: Crearea Partidului Național Creștin din fuzionarea Ligii Apărării Național Creștine cu Partidul Național Agrar

sediul-partidului-national-crestin

La 14 iulie 1935 a fost creat Partidul Național Creștin din fuzionarea Ligii Apărării Național Creștine (condusă de Prof. A.C. Cuza) cu Partidul Național Agrar (condus de poetul Octavian Goga). Noua formațiune l-a avut Președinte Suprem pe A.C. Cuza, iar președinte pe Octavian Goga. Liderii tinerilor radicali din L.A.N.C. se arată profund nemulțumiți de de această fuziune și au loc tulburări în cadrul organizației. Una dintre nemulțumiri este transformarea Ligii în partid. O constantă a luptei cuziste a fost acțiunea îndreptată împotriva „oligarhiei partidelor politice”, Profesorul Cuza afirmând tranșant că LANC nu va fi transformată în partid, căruia îi este superioară: „Liga este o mare idee care unește – „partidele”, sunt mici asociații cari desbină”. O altă obiecție este legată de persoana lui Octavian Goga, pe care tinerii „lăncieri” nu îl agrează. Frământările din cadrul L.A.N.C vor avea ca urmare părăsirea formațiunii ce către personalități marcante ale sale, printre care I.V. Emilian. Emilian, vechi militant cuzist și fost lider al tineretului „lăncier”, va crea o nouă grupare politică, „Svastica de Foc”.

, ,

Lasă un comentariu

„România este a Românilor!”

A. C Cuza

Doctrina naționalistă zice că națiile sunt individualități creatoare de cultură; că aceste individualități creatoare de cultură se compun din anume organe, care sunt clasele sociale; că, pentru dezvoltarea unei nații ca individualitate creatoare de cultură, se cere ca ea să fie pe deplin stăpână pe teritoriul pe care este cu drepturi istorice așezată.

Nația românească are drepturi istorice asupra României.

România este baza de existență a nației românești. Ca individualitate creatoare de cultură, nația românească trebuie să existe în deplinătatea organelor sale. Și, dacă se întâmplă ca asupra teritoriului nostru să năvălească elemente străine în prea mare număr, încât să atingă constituirea organică a nației românești, naționalismul ne învață că trebuie să se dea o luptă strașnică pentru eliminarea elementului străin care periclitează existența neamului.

4 comentarii

A colaborat actorul Florin Piersic cu Securitatea pentru a împiedica recoagularea cuziștilor?

Un articol de investigație publicat în Cotidianul, în anul 2009, de un tânăr jurnalist, Răzvan Vintilescu, a stârnit la acea vreme un imens scandal în presa românească. Subiectul anchetei era actorul Florin Piersic și o presupusă colaborare a acestuia și a tatălui său cu Securitatea comunistă. Dovezile adunate de Răzvan Vintilescu și de fiul unuia dintre condamnații politic din „lotul Tomescu” erau suficient de temeinice pentru a trage o concluzie și aceasta era că Florin Piersic și tată său au avut un rol decisiv în arestarea grupului care a încercat recoagularea cuziștilor într-o mișcare subterană de rezistență anticomunistă. Citește restul acestei intrări »

,

9 comentarii

Galileanul

Religia creștină, continuă încă să fie considerată de multi ca o parte a iudaismului – ca o prelungire, ca o reformă, sau desăvârșire, a religiunii jidovești – iar Isus ca jidan. Și dacă aceasta ar fi adevarat, teoria sterilitatii culturale a jidanilor, se întelege că ar fi dezmințită, în mod absolut.
În contra acestei grave erori – care întunecă cu totul întelegerea lucrurilor – noi afirmăm însă și vom dovedi, pe cât va fi cu putință, în cadrul acestei anexe:
Că Isus nu a fost jidan – și e numai o îndoită blasfemie, religioasă și totodată și științifică de a-l considera ca atare.
Că religia creștinească, nu face parte din iudaism – pe care nu-l desvolta, neavând ce să dezvolte, ci de la început este contrară iudaismului, desființându-l.
Originea lui Isus, mai intâi, poate fi considerată din două puncte de vedere : din punct de vedere metafizic, religios, și din punct de vedere fizic, profan.
Din punct de vedere metafizic – pentru toti aceia cari cred, si nu este adevărat creștin acel, care nu are credință – Isus este “fiu al lui Dumnezeu”, întrupare divină, din fecioara galileană Maria: Citește restul acestei intrări »

1 comentariu

Liga contra „partidelor”

Principiul organic al L.A.N.C. (…) îi determină riguros caracterul, ca „Ligă”, așa dar, nu ca „partid”, de care se deosebește esențial:

Liga este o mare idee care unește – „partidele”, sunt mici asociații cari desbină.

Liga este o mișcare națională, a timpului nostru – „partidele” sunt stagnații particulare, anahronice, prin natura lor fără nici o mișcare la bază, pentru că nu reprezintă nici un interes superior de existență a nației românești, ci numai interese administrative curente, cari în cele mai multe cazuri, se confundă cu interesele partizanilor, asociați cu jidanii.

Liga este o organizație, subordonată ideei, și în serviciul mișcărei naționale, de care e susținută – și nu se reduce dar la membrii înscriși – „partidele”, fără nici o idee și neavând la bază nici o mișcare, se reduc la membrii înscriși în registre, astăzi în acestea, mâne în altele. Partidele sunt astfel pururea terorizate prin intrigile partizanilor interesați, pentru că dacă nu ar fi susținute de dânșii, ele nu ar putea să existe. În această privință, deosebirea este hotărâtoare, între „partide” și Ligă.

L.A.N.C. – ca idee și mișcare – stă mai presus de organizația ei: cu care nu se confundă.

Când membrii înscriși în organizația L.A.N.C. – ale cărei interese superioare sunt chemați să le servească – se servesc de dânsa, pentru interesele lor personale: să fie imediat eliminați. Orice loc rămas, pe urma lor liber, în organizație, se ocupă de alții, din rândurile mișcărei, pe care o întreține ideea. Citește restul acestei intrări »

Lasă un comentariu