Archive for category Comemorare

Cuziștii aducând omagiul lor eroilor Moța și Marin

Lăncieri din comuna Dolhasca - trenul mortuar Moța Marin - AC-Cuza.info

1937, februarie. Cuziștii Partidului Național Creștin din comuna Dolhasca, purtând stindardul PNC – tricolorul cu svastică, aducând omagiul lor eroilor legionari Ion Moța și Vasile Marin. În imagine, prosternați în fața trenuri mortuar care a repatriat trupurile celor doi legionari căzuți în războiul civil din Spania.

Anunțuri

, ,

Lasă un comentariu

„A. C. Cuza este călăuza!”

O familie unită în jurul ideii naţionale: familia A. C. Cuza. Şi astăzi crezul lor e slujit cu fidelitate.

Citește restul acestei intrări »

Lasă un comentariu

8 noiembrie 2011, 154 de ani de la naşterea Marelui Naţionalist Român: A. C. Cuza, PREZENT!

Într’o impresionantă unanimitate s’a sărbătorit, Dumineca trecută, de către reprezentanţii vieţii politice şi culturale a ţării, cei optzeci de ani de viaţă ai fostului profesor dela Universitatea din Iaşi, d-l Alexandru C. Cuza. Atingând în deplinătatea forţelor sale trupeşti şi sufleteşti o asemenea vârstă, dascălul dela Iaşi se înfăţişează drept unul din cele mai excepţionale exemplare ale rasei noastre, prin vitalitatea, prin sprinteneala şi rara viociune a spiritului său.

Lunga lui viaţă, închinată aceluiaşi mănunchiu de idei, pe care le poţi admite sau nu, pe care le poţi adopta ori combate începută cu doi ani înaintea unirei celor două principate şi scursă de atunci sub domnia lui Vodă Cuza şi a celor trei regi ai României moderne se confundă cu istoria contemporană a ţării noastre şi o simbolizează într’o oarecare măsură. Citește restul acestei intrări »

6 comentarii

Uniţi în viaţă şi dincolo de ea!

O viaţă au stat uniţi în jurul unor mari şi nobile idei. O familie care a trudit neîncetat pentru cauza naţională, şi a luminat ca o cometă pe orbita destinului neamului românesc. Au stat uniţi o viaţă întreagă în jurul unui mănunchi de idei ca o veritabilă artistocraţie a românismului integral şi intransigent. Acum stau alături în pământul ţării pentru care nu au precupeţit nici libertatea, nici viaţa. Poartă un nume care în veci va străluci în constelaţia marilor români, asemenea unui far călăuzitor : familia A. C. Cuza.

Lasă un comentariu

La mormântul lui A. C. Cuza

Ieri am ajuns la mormântul lui A. C. Cuza. Alături de el stă doamna Maria, cea care i-a fost soţie şi i-a dăruit patru copii. Doi dintre ei le stau alături, în mormântul din dreapta lor. Este vorba despre fiii George şi Grigore. Am aşezat pe ambele morminte jerbe de flori albe, aşa cum cred eu că le-au fost sufletele.  Am aprins două candele, una pe fiecare mormânt, şi am spus o rugăciune pentru familia (de ieri şi de azi) care a stat unită în jurul unor mari idei: credinţa în Dumnezeu, dragostea de Patrie, iubirea de Neam. Idei pentru care şi-au sacrificat toate zilele, averea familiei pe care au împărţit-o refugiaţilor basarabeni, libertatea şi chiar viaţa.  O viaţă chinuită pentru un popor care încă nu le-a arătat recunoştiinţa.

Din nefericire am rămas fără baterie la telefon şi nu am reuşit să captez o imagine ca amintire. Mă voi întoarce negreşit cu prima ocazie pentru a-i aduce un omagiu aceluia care a fost cel mai creator al ideologiei naţionaliste româneşti: A. C. Cuza!

6 comentarii