Arhivă pentru Ianuarie 2012

Liga contra „partidelor”

Principiul organic al L.A.N.C. (…) îi determină riguros caracterul, ca „Ligă”, așa dar, nu ca „partid”, de care se deosebește esențial:

Liga este o mare idee care unește – „partidele”, sunt mici asociații cari desbină.

Liga este o mișcare națională, a timpului nostru – „partidele” sunt stagnații particulare, anahronice, prin natura lor fără nici o mișcare la bază, pentru că nu reprezintă nici un interes superior de existență a nației românești, ci numai interese administrative curente, cari în cele mai multe cazuri, se confundă cu interesele partizanilor, asociați cu jidanii.

Liga este o organizație, subordonată ideei, și în serviciul mișcărei naționale, de care e susținută – și nu se reduce dar la membrii înscriși – „partidele”, fără nici o idee și neavând la bază nici o mișcare, se reduc la membrii înscriși în registre, astăzi în acestea, mâne în altele. Partidele sunt astfel pururea terorizate prin intrigile partizanilor interesați, pentru că dacă nu ar fi susținute de dânșii, ele nu ar putea să existe. În această privință, deosebirea este hotărâtoare, între „partide” și Ligă.

L.A.N.C. – ca idee și mișcare – stă mai presus de organizația ei: cu care nu se confundă.

Când membrii înscriși în organizația L.A.N.C. – ale cărei interese superioare sunt chemați să le servească – se servesc de dânsa, pentru interesele lor personale: să fie imediat eliminați. Orice loc rămas, pe urma lor liber, în organizație, se ocupă de alții, din rândurile mișcărei, pe care o întreține ideea. Citește restul acestei intrări »

Anunțuri

Lasă un comentariu

„Un studiu mult aşteptat”

Recent am intrat în posesia lucrării lui A.C. Cuza, Studii economice-politice 1890-1930, Imprimeriile „Independenţă”, Bucureşti, 1930. Parcurgând textele cuprinse în respectiva lucrare realizezi că, deși au trecut și peste 100 de ani de la scrierea lor, rămân de o actualitate dramatică. Profesorul de economie politică ne-a prezentat în amănunt o problemă și ne-a dat și soluțiile. Nu am fost capabili să aplicăm în plan real învățătura Profesorului. Deocamdată.

Zilele trecute am primit din partea autorului: „Studii economice-politice (1890—1930). Cu o intro­ducere de A. C. Cuza”. Am citit, fără întrerupere, „introducerea”, cuprinzând 91 de pagini la un volum de peste 800 pagini, „închinat apărătorilor luminaţi ai ideii de naţionalitate în politica economică românească”.
Constat dela început că termenul „introducere” constitue un exces de modestie față de ceea ce cuprinde. Mai potrivit ar fi fost, studiu. Și încă un studiu luminos, care conduce pe cititor într’un domeniu ce se cerea de mult să fie tratat.
În adevăr, intelectualii români, cari vor fi citit felurite studii şi scrieri de polemică, în chestiunea jidovească, vor fi simițit de sigur lipsa unei lucrări de sinteză, în care să se oglindească lupta ideii de naţionalitate contra rătăcirii teoretice a ideilor de „umanitate şi liberalism” pe tărâmul economic, în ultimii 70 de ani din viaţa statului român. Nimeni nu era mai indicat a trata această chestiune ca Dl. A. C. Cuza, nu numai ca luptător naţionalist-creştin, care a dat mişcării noastre o doctrină desăvârşită, dar şi în calitate de economist care timp de trei decenii a adus o deosebită strălucire catedrii de economie politică dela Universitatea din laşi. Lacuna ce simţim, cu toţii, astăzi este împlinită. Citește restul acestei intrări »

Lasă un comentariu

Carte poştală cu chipul lui A.C. Cuza şi un text olograf

Carte poştală cu chipul lui A.C. Cuza şi un text, scris de mâna profesorului, la sfârşitul căruia se şi semnează.

Naţionalitatea e puterea creatoare a culturei umane; cultura, putere creatoare a naţionalităţii. 

A.C. Cuza

, , ,

2 comentarii