Arhivă pentru Noiembrie 2011

8 noiembrie 2011, 154 de ani de la naşterea Marelui Naţionalist Român: A. C. Cuza, PREZENT!

Într’o impresionantă unanimitate s’a sărbătorit, Dumineca trecută, de către reprezentanţii vieţii politice şi culturale a ţării, cei optzeci de ani de viaţă ai fostului profesor dela Universitatea din Iaşi, d-l Alexandru C. Cuza. Atingând în deplinătatea forţelor sale trupeşti şi sufleteşti o asemenea vârstă, dascălul dela Iaşi se înfăţişează drept unul din cele mai excepţionale exemplare ale rasei noastre, prin vitalitatea, prin sprinteneala şi rara viociune a spiritului său.

Lunga lui viaţă, închinată aceluiaşi mănunchiu de idei, pe care le poţi admite sau nu, pe care le poţi adopta ori combate începută cu doi ani înaintea unirei celor două principate şi scursă de atunci sub domnia lui Vodă Cuza şi a celor trei regi ai României moderne se confundă cu istoria contemporană a ţării noastre şi o simbolizează într’o oarecare măsură. Citește restul acestei intrări »

6 comentarii